Subskrybuj newsletter

Oferta

Terapia metodą PNF we Wrocławiu

chłopiec wykonujący ćwiczenia fizjoterapetyczne w wykorzystaniem piłki
Opublikowano: 2 marca 2017 o 13:29   /   od   /   komentarze (0)

Terapia metodą PNF we Wrocławiu (terapia skoliozy – Wrocław)

PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation) – torowanie nerwowo-mięśniowe. Forma  terapii znana na całym świecie i posiadająca własną filozofię. Pracując metodą PNF wpływamy  na układ ruchu i układ nerwowy,  co umożliwia odtworzenie lub naukę prawidłowych funkcji niezbędnych do życia.

Charakterystyka metody PNF:

 • całościowe postrzeganie pacjenta, bazowanie na jego umiejętnościach , wykorzystywanie silnych rejonów ciała do terapii po ty aby wykorzystać rezerwy jakie tkwią w organizmie. Jest to niezwykle motywujące dla pacjenta. Przez mechanizm irradiacji czyli przeniesienia pobudzenia terapeuta wykorzystuje potencjał sprawnych okolic ciała do pracy nad słabszymi lub uszkodzonymi
 • terapia bezbolesna
 • funkcjonalny charakter terapii, trójpłaszczyznowy przebieg ruchu zgodny z naturalną pracą stawów i mięśni pod postacią wzorców łopatki, miednicy, kończyn górnych i dolnych. Wykorzystanie kombinacji poszczególnych wzorców. Pacjent trenuje określone zadania ruchowe, z którymi boryka się w życiu codziennym
 • ruchy przebiegają skośnie angażując maksymalną ilość mięśni biorących w nich udział. Najważniejszą komponentą ruchu jest rotacja. Umożliwia ona wygenerowanie dużej siły i pozwala na skoordynowany ruch
 • praca z oporem manualnym poprzez ręce terapeuty. Opór jest informacją dla pacjenta w jakim kierunku ma pracować i z jaka siłą, jest on też dostosowany do umiejętności ćwiczącego
 • różnorodny wachlarz technik w tym: rozluźniające, mobilizujące, stabilizujące

W pracy metodą PNF patrzymy na pacjenta globalnie. Dziecko otrzymuje zrozumiałe polecenia, które odzwierciedlają czynności jakie wykonuje  w życiu codziennym. Ruchy zgodnie są z fizjologicznymi wzorcami kończyn górnych i dolnych, ponieważ mózg rozpoznaje konkretny ruch, a nie pracę poszczególnych mięśni. Na początku terapii fizjoterapeuta i rodzic ustalają cele terapii, takie aby były możliwe do osiągnięcia na danym etapie rozwoju i sprawności dziecka. Zajęcia odbywają się w formie zabawy lub współzawodnictwa, co motywuje dzieci do podejmowania wysiłku. Ćwiczenia mają charakter funkcjonalny a terapia prowadzona jest w różnych pozycjach, po to by przygotować dziecko do funkcjonowania w życiu codziennym przy prawidłowo ustawionej obręczy barkowej i miednicy.

Metoda PNF ma zastosowanie w terapii dzieci z wadami postawy:

 • zastosowanie odpowiednich zasad i technik umożliwia dostosowanie  ćwiczenia do rodzaju skrzywienia kręgosłupa
 • dobór konkretnych wzorców i zastosowaniu komponenty rotacyjnej daje możliwość korekcji skoliozy we wszystkich trzech płaszczyznach
 • w skoliozach o dwóch łukach i więcej stosujemy kombinacje wzorców łopatki i miednicy dzięki temu uzyskujemy jednoczesną korekcję w na całej długości kręgosłupa
 • metoda PNF umożliwia stymulację układu oddechowego w wadach postawy przebiegającymi z zaburzeniem oddychania lub z wystąpieniem garbu żebrowego i innymi deformacjami klatki piersiowej
 • problem wady postawy charakteryzuje się tym, iż dziecko często nie jest jej świadome. Jest to tzw. zaburzenie czucia głębokiego, czucia prawidłowej postawy, dlatego dziecko nie jest w stanie samodzielnie jej skorygować. Metoda PNF umożliwia pracę z takim pacjentem. Poprzez nauczanie motoryczne drogą regulacji nerwowo- mięśniowej mamy możliwość  przeprowadzenia reedukacji posturalnej. Efektem pracy są prawidłowe odruchy postawne, reakcje równoważne i w konsekwencji korekcja skrzywienia.

Korzyści z terapii metoda PNF:

 • nauka prawidłowego ruchu
 • poprawa równowagi, koordynacji i wytrzymałości
 • zwiększenie siły mięśniowej
 • rozluźnienie nadmiernie napiętych mięśni
 • zwiększenie zakresu ruchów

Koszt usługi: 150 zł/45 minut

Porada fizjoterapeutyczna  wliczona w cenę wizyty. Pacjent na każdym etapie leczenia w naszym gabinecie może liczyć na pełną informację fizjoterapeuty na temat przebiegu terapii.

 • płatność tylko gotówką